isolatie - esolatie

Soorten

Er bestaan 3 soorten isolatie technieken: spouwmuur isolatie, binnenmuur – en buitenmuur isolatie.

De spouwmuur is de ruimte tussen de buiten- en binnenmuur. Meerdere oude woningen zijn niet voorzien van spouwmuurisolatie. Of in vele gevallen is de breedte van de spouw heel weinig. Hierdoor verlies je veel warmte en is het financieel niet interessant. Het na-isoleren bij oudere woningen is niet altijd mogelijk. Als dit wel het geval is, kan het alleen maar aangeraden worden om de woning te voorzien van spouwmuurisolatie. 

Het isoleren van de binnenmuren wordt in de meeste gevallen gedaan als je geen spouwmuur hebt, als deze moeilijk bereikbaar is of als je geen interesse hebt in gevelisolatie. Door het isoleren van de muren gaat er geen warmte verloren. Dit geeft aangename temperaturen, zowel Zomer als Winter. 

Het isoleren van de buitenmuren (ook esolatie genoemd) kan ook als de woning geen of een moeilijk bereikbare spouwmuur heeft. Als de gevel beschadigd is kan de gevel voorzien worden van een nieuwe gevelbekleding. De woning krijgt op deze manier een volledig nieuwe look en zo kan de isolatie ineens ook voorzien worden.

Voorbeeld

Voor een driegevelwoning met 120m² geveloppervlakte levert een isolatielaag van 12 cm een besparing op van 1.170 euro per jaar op. Zonder rekening te houden met de premie van de overheid, bedraagt de terugverdienperiode dan 135 maanden.

Enkele jaren geleden werd gevelisolatie in België veel minder gebruikt. Er werden veel gevelbekledingen zonder isolatie aangebracht. Als we rekening houden enkel met de meerkost van het isoleren ten opzichte van een systeem zonder isolatie, dan bedraagt de terugverdienperiode van de investering zelfs maar 56 tot 63 maanden (Dit is afhankelijk van de soort van verwarming: aardgas of met stookolie)

Hoger comfort niveau

Een geïsoleerde buitenwand heeft een hoge thermische inertie. Met andere woorden, wanneer de temperatuur in de woning daalt, behoudt de muur de warmte voor een lange periode waardoor de comforttemperatuur hoog is binnen in de woning. Hierdoor ligt het energieverbruik ontzettend laag omdat de volledige woning snel opwarmt.

De stralingstemperatuur van de wand daarentegen is hoog, waardoor er een aangename comfortzone wordt gecreëerd. De comforttemperatuur is het gemiddelde van de luchttemperatuur en de stralingstemperatuur van de wand, waardoor er tot 3°C minder nodig is om hetzelfde comfortgevoel te creëren.

Milieuvriendelijk

Stijgende energiekosten en de opwarming van de aarde zijn heel actuele thema’s. In het verlengde Kyoto-protocol verbinden de industrielanden er zich toe tussen 2013 en 2020 de emissies van zes broeikasgassen ten minste met 20% te verlagen, ten opzichte van het niveau van 1990. Om dit doel te bereiken zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.

Samen werken we hieraan mee. Met een goede en efficiënte buitengevelisolatie kan je heel wat energie besparen. Dit zorgt voor een verlaagde CO₂-uitstoot en minder luchtverontreiniging. Op die manier draagt u bij tot een beter leefmilieu en wordt je energiefactuur verlaagd. Kortom, een win-win situatie.

Het geveloppervlak is de grootste oppervlakte van uw woning. Meer dan 1/3 van de warmte gaat verloren, doorheen niet-geïsoleerde muren, het dak of de vensters. Het na-isoleren van gevels is dan vanzelfsprekend een noodzaak.

Het is niet altijd simpel om hierin zelf je weg te vinden in de vele mogelijkheden die er worden aangeboden. Geveldesign helpt je graag om de juiste keuzes te maken omtrent de juiste isolatie te kiezen. 

buitenmuur isolatie

Esoleren?

Neenee, dit is geen typefout. Esoleren is de meest doeltreffende manier om te isoleren. In grote lijnen komen beiden op hetzelfde neer, maar esoleren is beter. Waarom? Geveldesign vertelt je meer.

Net zoals bij het gewone isoleren bescherm je de woning tegen warmte en koude en wil je de energie optimaal benutten. Waar isoleren zich echter aan de binnenkant van de woning afspeelt, ga je bij het esoleren aan de buitenkant te werk. Je legt als het ware een beschermende laag rond je woning. Zo elimineer je koudebruggen en is je woning veel beter geïsoleerd.

Waarom je gevel langs buiten isoleren (esoleren)?

Tegenwoordig is het een must om je woning goed te isoleren. Er zijn verschillende factoren die de stijgende energiekosten beïnvloeden zoals bijvoorbeeld de strenge Europese wetten die moeten nageleefd worden omtrent isolatie, opwarming van de aarde. Er wordt van iedereen verwacht dat we energievriendelijk en duurzamer leven, we kunnen dus allemaal ons steentje bijdragen door onze woning te isoleren. 

Geveldesign bezit een ruime keuze aan buitengevelisolatie systemen en heeft verschillende afwerkingsmogelijkheden. Er is een uitgebreid gamma in materialen, kleuren en structuren. Alles kan volledig naar de stijl van de woning getrokken worden. 

Isoleren van buitenmuur

Een gevel langs de buitenzijde isoleren is een efficiënte isolatietechniek. Het biedt niet enkel kostenbesparende voordelen, maar ook de mogelijkheid om uw gevel een nieuwe uitstraling te geven.

Door je gevel langs de buitenkant van de woning te isoleren (esoleren) kan je de hoge energiekosten vermijden. (gedurende de hele levensduur van de woning) Als de woning goed geïsoleerd is, beperkt u het verlies van warmte via muren, daken en vloeren. Je zal zo minder energie verbruiken en dat is duidelijk zichtbaar op je energiefactuur. Door de verminderde energiekosten is deze investering redelijk snel terugverdiend.

binnenmuur isolatie

Binnenmuurisolatie

Het is mogelijk om de binnenmuur te isoleren. Bij deze manier van isoleren wordt er gewerkt met voorzetwanden. De wand wordt op een metalen of houten constructie bevestigd. Tussen de muur en de voorzetwand wordt de ruimte opgevuld met isolatie. Vervolgens wordt hier een gipsplaat tegen bevestigd en kan deze geschilderd of behangen worden. Je verliest hierdoor toch enkele ruimte in de woning. 

Door de binnenmuur te isoleren blijft het aangenaam in de woning. Je verliest hierdoor geen warmte. In de Zomer blijft het aangenaam fris binnen en in de winter is het aangenaam warm. 

spouwmuur isolatie

Spouwmuurisolatie

De spouwmuur is de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur. Tussen deze 2 muren wordt dan de isolatie voorzien. 

Bij nieuwbouw kan de spouwmuurisolatie bij de opbouw aangebracht worden. De isolatie wordt aangebracht en daarna volgt de gevelbekleding naar keuze. 

Als het gaat over een oudere woning moet er eerst bekeken worden of het mogelijk is om deze soort isolatie aan te brengen, omdat niet elke oudere woning een spouwmuur heeft. 

Spouwmuurisolatie is interessant als je de gevel wil of moet behouden. De warmte in de woning wordt langer behouden. 

Onze brochure over al onze diensten

brochure lookbook

Onze cataloog bevat een overzicht van al onze diensten en een prachtig lookbook zodat u inspiratie kan opdoen.