Omwille van hervormingen is het niet mogelijk om tussen 1 juli en 30 september 2022 de premies (die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie) aan te vragen.

Vanaf 1 oktober 2022 kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen.

Vraagt u Mijn VerbouwPremie aan tussen 1 oktober en 31 december 2022? Dan mogen de facturen die u nodig hebt voor de aanvraag tot 27 maanden (2 jaar en 3 maand) oud zijn.

Voor wie?

Eigenaar-bewoner:

U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor de woning die of het appartement dat u op de aanvraagdatum zelf als hoofdverblijfplaats bewoont en waarvan u eigenaar bent. (Hiermee wordt bedoeld: volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal of mede-eigendom.)

Waarvan is het bedrag afhankelijk?

In dit geval zullen uw gezinsinkomen* (volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet op het moment van de premieaanvraag) en gezinssamenstelling* (op het moment van de premieaanvraag) bepalen voor welke werken u een premie kunt aanvragen en hoe hoog de premie is.

*Gezinsinkomen: het inkomen van de eigenaar(s) die de woning bewonen en de wettelijke
partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet op het moment van de premieaanvraag. Het inkomen heeft betrekking op de som van het gezamenlijk belastbaar inkomen, de afzonderlijke belastbare inkomsten, het leefloon, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan een persoon met een handicap en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

*Gezinssamenstelling: het aantal personen ten laste. Als persoon ten laste komt in aanmerking:

kind dat op de aanvraagdatum bij de bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald.

kind van de bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op de aanvraagdatum op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag uitbetaald wordt.

persoon die op de aanvraagdatum beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt.

Het bedrag:

Laagste Inkomenscategorie Algemeen: 50% van de aanvaarde facturen (excl. Btw), beperkt tot een bepaald maximum, eventueel verhoogd met vaste premiebedragen voor hernieuwbare energie. Indien het procentuele premiebedrag lager is dan de premie per m2 die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.

 

Dak: Isolatie en renovatie

–        Maximale premiebedrag: 5.750 euro

Buitenmuur: Isolatie en renovatie

–        Maximale premiebedrag: 6.000 euro

Ramen en deuren: Glas en buitenschrijnwerk

–        Maximale premiebedrag: 5.500 euro

Middelste Inkomenscategorie Algemeen: 35% van de aanvaarde facturen (excl. Btw), beperkt tot een bepaald maximum, eventueel verhoogd met vaste premiebedragen voor hernieuwbare energie. Indien het procentuele premiebedrag lager is dan de premie per m2 die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.

Dak: Isolatie en renovatie

–        Maximale premiebedrag: 4.025 euro

Buitenmuur: Isolatie en renovatie

–        Maximale premiebedrag: 4.200 euro

Ramen en deuren: Glas en buitenschrijnwerk

–        Maximale premiebedrag: 3.850 euro

Hoogste Inkomenscategorie Algemeen: Vast bedrag per m2 isolatie of glas.

Dak: Isolatie en renovatie

–        8 euro per m² dakisolatie, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw) voor eindfacturen in 2022 en 2023. Voor eindfacturen tot eind 2021 en vanaf 2024 bedraagt de basispremie 4 euro per m².

Buitenmuur: Isolatie en renovatie

–        Isolatie langs de buitengevel met eindfactuur vanaf 2021: 30 euro/m²

Ramen en deuren: Glas en buitenschrijnwerk

–        16€ per m² ​​​nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw) voor eindfacturen vanaf 2021.